Nhân sự

Daniel_Lim_1_2.jpg

Daniel Lim Eng Koon

Tổng Giám Đốc
Michelle_Lim_1_1.jpg

Michelle Lim Su Ying

Giám Đốc Dư Án
Quoc_Bao_1.jpg

Pham Anh Quoc Bao

Giám Đốc Dư Án
Luong_3.jpg

Le Dinh Luong

Phó Giám đốc
Tuyen_1_1.jpg

Phạm Hồng Tuyến

Phó Giám đốc (Hanoi)


Gary_Lee_2_4.jpg

Gary Lee Mun Cheng

Điều phối viên Dự án cao cấp
Van_140x105_BW.jpg

Hà Thúy Vân

Kiến Trúc Sư Cao Cấp
Thanh_Luan_2.jpg

Hoàng Thành Luân

Kiến Trúc Sư Cao Cấp
Tram_4.jpg

Mai Trần Bích Trâm

Kiến Trúc Sư Cao Cấp

Executive_arch_19.jpg

....

Kiến trúc sư điều hành
arch_1_8.jpg

....

Kiến trúc sư
Arch_2_1.jpg

....

Kiến trúc sư
drafters_3.jpg

....

Họa viên
admin_1.jpg

....

Quản trị viên