Nhân sự

Daniel_Lim_1_2.jpg

Daniel Lim Eng Koon

Tổng Giám Đốc
Michelle_Lim_1_1.jpg

Michelle Lim Su Ying

Giám Đốc Dư Án
Luong_4.jpg

Le Dinh Luong

Phó Giám đốc
Kai.jpg

Kai Kiat Foo

Phó Giám đốc
Tuyen_1_1.jpg

Phạm Hồng Tuyến

Phó Giám đốc (Hanoi)


Gary_Lee_2_4.jpg

Gary Lee Mun Cheng

Điều phối viên Dự án cao cấp
Nam_Trung_2.jpg

Võ Việt Nam Trung

Kiến Trúc Sư
Senior__Exec_Architects_2.jpg

....

Kiến Trúc Sư Cao Cấp

arch_1_12.jpg

....

Kiến trúc sư
Arch_2_5.jpg

....

Kiến trúc sư
Arch_3_3.jpg

....

Kiến trúc sư
drafters_5.jpg

....

Họa viên
admin_5.jpg

....

Quản trị viên