Tính bền vững

Chất lượng và thế mạnh

Trọng tâm của công ty là phát triển những thiết kế và giải pháp bền vững về môi trường. Hai nhà quản lý chứng chỉ xanh của chúng tôi, được hỗ trợ bởi đội ngũ mô hình thông tin xây dựng (BIM), đã cung cấp kiến thức chuyên môn và tư vấn kỹ thuật mạnh mẽ cho nhiều nhóm thông qua các dự án như Mulberry Lane (dự án đầu tiên ở Hà Nội đạt được chứng chỉ công trình xanh-Green mark), Feliz en Vista (chứng chỉ Vàng-Green mark Gold) và De La Sol (nhắm đến mục tiêu được chứng nhận công trình xanh).

Chúng tôi cống hiến hết mình để tìm ra ý tưởng và giải pháp tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng bằng cách khai thác hết các đội ngũ đa ngành đa nghề của chúng tôi, sử dụng một quy trình tích hợp cao và sự cộng tác chủ động tích cực và đổi mới với các khách hàng, đội ngũ tư vấn và các bên liên quan. Sức mạnh của chúng tôi được thể hiện bằng cam kết tổng thể đến từ sự xuất sắc trong quy hoạch, thiết kế và cung cấp những dự án có chất lượng.